Стратеги

"МОНГОЛЫН ХҮЙН РАДИОГИЙН ХОЛБОО" ТББ-н СТРАТЕГИ

Эрхэм зорилго

Иргэдийн шууд оролцоог хөхиүлэн дэмжих, хүй олныг хөгжүүлэх

Зорилт

 • Эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, таатай болгоход нөлөөлөх
 • Гишүүдийн бие даасан, хараат бус байдлыг хангах
 • Иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, чадавхижуулах, тогтвортой ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
 • Гишүүдээ мэдээлэл, сургалтаар хангах, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх
 • Олон нийтийн ойлголт, ухамсарыг нэмэгдүүлэх
 • Онлайн мэдээлэл солилцох, гадаад дотоод хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх

Үйл ажиллагааны ерөнхий чиглэл

Монголын хүйн радиог хөгжүүлэх, гишүүдийн эрха ашгийг хамгаалах, чадавхижуулах сургалт, судалгаа хийх

2012 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

 • Дэлхийн Хүйн Радиогийн холбоо /AMARC/-той холбоо тогтоох, гишүүнээр элсэх хүсэлт гаргах
 • 4 аймгийн 10 радиод очиж үнэлгээ хийх, шаардлагатай бол дахин зохион байгуулалтад туслах
 • Хүйн радиотой аймгуудаас УИХ-д сонгогдсон гишүүдийн Лобби бүлэг байгуулах
 • Ерөнхийлөгчийн тамгын газар, иргэний танхимтай хамтран ажиллаж, Шууд ардчилал, иргэдийн оролцооны чиглэлээр хамтран ажиллах
 • Мэдээлэл, технологи, шуудан холбооны газартай техник үйлчилгээний чиглэлээр хамтран ажиллах хэлэлцээр хийх
 • Радиогийн лицензийг орон нутгийн ТББ-уудад нь шилжүүлэх асуудлыг шийдвэрлүүлэх
 • Холбооны чадавхийг бэхжүүлэх чиглэлээр төсөл хөтөлбөр боловсруулах
 • Гишүүддээ бүх нийтийн үүргийн сан, Сум хөгжүүлэх сан болон бусад эх үүсвэрээс хөрөнгө хуваарилуулах талаар төслийн санал боловсруулах
 • Улаанбаатар хотод жишиг радио байгуулах төслийн санал боловсруулах
 • Эмнэлгийн радио
 • Сургуулийн радио
 • Цэцэрлэгийн радио
 • Оюутны радио
 • Шоронгийн радио